Mineraali­­villa on kosteus­­teknisesti turvallinen eriste kaikkiin tiloihin

Sisäilma-asiat koskettavat tavalla tai toisella meistä jokaista työpaikan, opiskelun tai asumisen kautta. Sekä asuinrakennusten että julkisten tilojen sisäilmaongelmista on puhuttu viime vuosina paljon, ja syitä niihin on pyritty kartoittamaan. Toisinaan syitä on etsitty myös materiaaleista, mutta nykyisin tiedetään, että ongelmille altistavat ennen kaikkea rakentamisessa tehdyt virheet. Mineraalivilla on kosteusteknisesti turvallinen eriste, joka soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa.

Kosteus­ongelmien syy ei ole hyvin lämpöä eristävä rakenne

Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden riskit on aiheellisesti nostettu esiin eräänä keskeisenä tilojen käyttäjien terveyteen ja viihtyisyyteen vaikuttavana tekijänä.

Etsittäessä syitä kosteuden rakenteissa aiheuttamiin ongelmiin on aiempaa paremman lämmön­eristystason ja kosteus­ongelmien esiintymisen välillä haluttu nähdä syy-yhteys. Ongelman ratkaisun kannalta asia on kuitenkin paljon moni­tahoisempi. Syy kosteus­ongelmiin löytyy useimmiten vesivahingosta tai siitä, ettei rakenteiden toteutus vastaa suunniteltua. Syyllinen ei ole hyvin lämpöä eristävä rakenne.

Lue lisää aiheesta VTT:n erikoistutkija Tuomo Ojasen artikkelista: Energiatehokkaat rakenteet ja kosteustekninen toimivuus

Mineraali­villa ei homehdu!

Usein kuulee myös väitettävän, että jos mineraalivilla kostuu, sitä ei voi millään kuivata. Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä on tutkittu lämmöneristeiden merkitystä biologisten vaurioiden syntyyn. Kostuneiden materiaalien osalta voitiin todeta, että mineraalivillat kuivuivat nopeasti, sellukuitua ja puupurua sisältävät eristeet taas selvästi hitaammin. Sama ilmiö on havaittu myös käytännön kosteus­vaurioiden kuivauksessa. Ilmaa läpäisevät materiaalit on yleensä helppo kuivata. Tiiviimmät eristeet (esim. puru ja turve) kuivuvat huomattavasti vaikeammin, ja usein niitä ei pystytä kuivaamaan riittävästi, vaan kostuneet materiaalit joudutaan vaihtamaan.

Lue lisää aiheesta VTT:n erikoistutkija Hannu Viitasen artikkelista:
Lämmöneristeiden merkitys kosteus- ja homeongelman kannalta

Lisää aiheesta voit lukea myös täältä:

Passiivirakenteiden kosteusteknisen toimivuuden laskennallinen tarkastelu
Rakentamisen kuivaketju