Mineraalivilla valmistetaan kestävistä luonnon raaka-aineista, kierrätyslasista ja kivestä. Mineraalivillaeristeet ovat näin ollen hyvä valinta niin ympäristötietoisille kuin kaikille muillekin laatua ja kestävyyttä arvostaville kuluttajille. Suomen kaltaisessa kylmässä maassa tehokkaalla lämmön­eristämisellä voidaan vähentää merkittävästi asumisen aiheuttamaa ympäristö­kuormitusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokas mineraalivilla on kodin eristeenä todellinen ilmastovalinta: sen valmistamiseen sitoutuva energia maksaa itsensä takaisin muutamassa viikossa ja koko elinkaarensa aikana eristeet säästävät yli 100-kertaisesti niiden valmistukseen käytetyn energia­määrän. Uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksien kehityksen myötä ympäristöhyödyt kasvavat entisestään: tulevai­suudessa mineraali­villaeristeet eivät rakennusten purkuvaiheessa päädy kaato­paikalle vaan esimerkiksi geopoly­merisoinnin myötä uusiokäyttöön.

Mineraali­villa osana tulevaisuuden kestävää kierto­taloutta

Rakentamisen hukkamateriaaleissa piilee valtava potentiaali, joka tulee kokonaisuudessaan saada hyötykäyttöön. Tämä on tärkeää niin luonnonvarojemme rajallisuuden, ilmastonmuutoksen hillitsemisen kuin taloudenkin näkökulmasta. Vuoden 2018 lopussa päättynyt Oulun ja Lapin yliopistojen Geodesign-hanke sai lupaavia tuloksia teollisuusjätteen hyötykäytöstä geopolymeeri­materiaalin avulla. Hanketta olivat rahoittamassa muun muassa Finnisolin jäsenyhdistykset Paroc sekä Saint-Gobain Rakennus­tuotteet.

Tärkeälle työlle on luvassa jatkoa, sillä Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimus­yksikössä tehty innovaatio on pohjana EU:n tukemalle WOOL2LOOP-hankkeelle, joka keskittyy puhtaasti rakennus­teollisuuden mineraalivillajätteen hyötykäyttöön. Maailmaa voi tulevaisuudessa pelastaa myös kierrättämällä mineraalivillaa.

Toinen esimerkki mineraalivillan kierrätys- ja uusiokäyttö­mahdollisuuksia edistävästä työstä on Parocin lanseeraama REWOOL-kierrätysjärjestelmä, jonka myötä rakennusteollisuudessa ja työmailla käytettävästä kivivillasta syntyvä leikkuuhukka saadaan tehokkaasti uusiokäyttöön.

Lue lisää aiheesta täältä:

Lämmöneristyksen myönteiset vaikutukset ulkoilman laatuun
Putting natural resources to work for the benefit of our planet