Mineraalivillan ominaisuudet eivät ole kaikille tuttuja, ja toisinaan julkisuudessa voi törmätä virheelliseen tietoon. Alla löydät vastaukset usein kysyttyihin mineraalivillaa koskeviin kysymyksiin.

1. Hengittääkö mineraalivilla?

Kyllä hengittää.

Mineraalivilla on huokoinen, ilmaa läpäisevä materiaali. Se ei homehdu ja on turvallinen eriste kaikkiin tiloihin.

2. Vaurioituuko mineraalivilla kastuessaan?

Julkisuudessa törmää toisinaan väitteeseen, jonka mukaan mineraalivilla vaurioituisi kastuessaan. Tämä ei pidä paikkaansa.

Kivivilla on tehty kivestä ja hylkii vettä. Sitä on siis erittäin vaikea saada kastumaan. Mineraalivilla mahdollistaa vesihöyryn kulkeutumisen eristeen läpi ja näin ollen myös muiden rakenteiden kuivumisen kastumisen jälkeen. Ilmaa läpäiseviä materiaaleja on helppo kuivata.

3. Onko mineraalivilla sisäilman kannalta turvallinen eriste?

Kyllä on.

Mineraalivillakuidut ovat esim. pölyyn verrattuna raskaita: ne eivät jää ilmaan pyörimään vaan laskeutuvat nopeasti vaaka­pinnoille. Kuitujen hengittäminen on näin ollen hyvin vaikeaa.

Sisäilmaongelmista tiedetään nykyisin se, että ongelmia syntyy, kun rakenteiden toteutus, huolto ja kunnossapito eivät vastaa suunniteltua. Keskeistä onkin kiinnittää huomio rakentamisen laatuun ja kokonaisuuteen.

4. Viime vuosina monia julkisia rakennuksia on jouduttu purkamaan sisäilmaongelmien vuoksi. Joissain näistä rakennuksista on käytetty eristeenä mineraalivillaa. Onko mineraalivilla riskirakenne?

Mineraalivilla ei ole riskirakenne.

Jos rakentamisessa on tiettyinä aikakausina historiassa tehty virheitä, ei siitä voi vetää yhtäläisyysmerkkejä nykypäivän tilanteeseen, jossa ymmärrys materiaalien ominaisuuksista ja vaatimuksista on aivan toista luokkaa kuin ennen. On tärkeää, että rakentamisesta käydään rehellistä keskustelua.

Yhden materiaalin syyttäminen monimutkaisista ongelmista antaa kokonaisuudesta virheellisen kuvan. Keskeistä on, että rakennukset suunnitellaan kosteusteknisesti toimiviksi, rakennetaan suunnitelmien mukaan ja huolletaan niin, että mahdolliset vauriot päästään korjaamaan ajoissa. Kattorakenteen ja julkisivujen täytyy olla vesitiiviitä. Samoin sisäilman kosteus tulee poistaa hallitusti ilmanvaihdon kautta. Eriste ei pysty korjaamaan rakenteessa olevaa virhettä.