Lämmön­­eristeiden palo­­turvallisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja. Rakennuksen on oltava sellainen, että sisällä olevat henkilöt voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa. Myös pelastus­­henkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.

Suunnitteluratkaisun tulee täyttää paloturvallisuusasetuksen perustelu­muistiossa esitetyt vaatimukset, mm. osoittaako tehty täyden mittakaavan palokoe, että suunnitteluratkaisu ei lisää palo-osastosta toiseen eikä rakennuksesta toiseen tapahtuvaa palon leviämisen riskitasoa verrattuna luokkiin ja lukuarvoihin.

Palamattomat lämmön­eristeet suojaavat rakenteita ja ehkäisevät palon leviämistä

Mineraalivillatuotteet ovat palamattomia ja sen vuoksi niitä voi käyttää ilman rajoituksia kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Samalla ne parantavat myös osastoivien rakenteiden palonkestävyyttä. Mineraalivillatuotteet eivät muodosta palon yhteydessä haitallisia palokaasuja eikä niistä tipu paloa levittäviä palavia pisaroita.

Suunnittelija määrittelee rakennuksen paloluokan mm. rakennuksen käyttötarkoituksen, henkilölukumäärän ja rakennus­tyypin mukaan. Myös rakennuksen koko ja korkeus vaikuttavat luokkaan. Mitä vaativampi palo­luokka on kyseessä, sitä korkeammat vaatimukset käytettäville materiaaleille ja rakenneratkaisuille asetetaan.

Rakennuksen paloturvallisuuteen vaikuttavia ratkaisuja tehtäessä on tärkeää tuntea paloasetuksen asettamat vaatimukset sekä se, kuinka eri rakenteet ja tuotteet käyttäytyvät palotilanteessa.

Lisää tietoa rakennusten paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä ja ohjeistuksista löytyy esimerkiksi Ympäristö­ministeriön asetuksesta rakennusten paloturvallisuudesta.

Lisää aiheesta seuraavissa artikkeleissa:

Rakennusten paloluokitus
Lämmöneristeiden vaikutus palokuormaan ja rakennuspaloihin
Rakennusvaipan paloturvallisuus