Energia­­tehokkuus eristämi­sessä

Lämmöneristeiden oikeaoppinen käyttö varmistaa rakennusten terveellisen sisäilman ja matalat lämmitys­kustannukset. Tämän lisäksi lämmön­eristämisellä voidaan merkittävästi vähentää asumisen ja elämisen aiheuttamaa ympäristö­kuormitusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Energia- ja ilmasto­tavoitteet ohjaavat rakentamista

Energia- ja ilmastotavoitteet ovat nykypäivän ja tulevaisuuden rakennustekniikan lähtökohta. Sekä kansalliset että EU-tason tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja ne vaativat siirtymistä energiatehokkaaseen ja kestävään rakentamiseen, kuten passiivi- ja nollaenergiatalojen rakentamiseen. Rakentamis­määräysten tulee perustua ulkovaipan keski­määräiseen U-arvoon. Lisäksi tulee määrittää ulkovaipan yksittäisten rakennusosien korkeimmat sallitut U-arvot. Näkemyksemme rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta lähtee aina rakennuksen ulkovaipasta. Ulkovaippa pitää sisällään alapohjan, ulkoseinät, yläpohjan, ovet ja ikkunat. Vaipan tulee olla hyvin eristetty ja tiivis, jotta vältetään tarpeeton lämmön hukka.

Uudis­rakennukset ja korjaus­rakentaminen

Rakennuksen elinkaari­kustannuksista 90 % syntyy käytöstä ja vain 10 % itse rakentamisprosessista. Mataliin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin vaikutetaan suurelta osin rakentamisen aikana riippuen siitä kuinka rakennus suunnitellaan, minkälaisia rakennustarvikkeita käytetään ja miten itse rakennustyö toteutetaan.

Uudisrakentamisen vuosittainen volyymi vastaa noin yhtä prosenttia olemassa olevasta rakennus­kannasta. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2050 noin 70 % koko rakennuskannasta muodostuu rakennuksista, jotka ovat olemassa jo tänään. Riippumatta siitä, kuinka energiatehokkaiksi uudet rakennukset rakennetaan, vuoteen 2050 asetettuja tavoitteita ei saavuteta pelkästään panostamalla uudisrakentamiseen. Johtopäätös siis on, että olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta tulee parantaa merkittävästi. 

Mineraalivilla on energiatehokas lämmittäjä

Rakennusten tilojen lämmityksen osuus Suomen energian­kulutuksesta on 35–40 %. Sen vuoksi energiatehokkuutta tulee radikaalisti parantaa sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Tavoitteena tulee olla ostoenergian minimointi rakennusten lämmityksessä nykyistä mukavuus­tasoa heikentämättä.

Mineraalivillatuotteet kattavat kaikki rakennusten eristämisen sovellukset. Ne ovat lämpö- ja kosteusteknisesti toimivia ja turvallisia, ne eivät vaadi huoltoa ja kestävät koko rakennuksen elinkaaren ajan. Mineraalivillat on valmistettu luonnon raaka-aineista, lasista ja kivestä.

Eristeiden valmistamiseen käytetään yhä enemmän kierrätettyjä raaka-aineita. Eristeiden valmistamiseen sitoutuva energia maksaa itsensä takaisin muutamassa viikossa. Koko elinkaarensa aikana eristeet säästävät yli 100-kertaisesti niiden valmistukseen käytetyn energia­määrän.

Ei riitä, että lämmöneriste täyttää luvatut tuoteominaisuudet, sillä vasta hyvä asennettavuus takaa moitteettoman lämpöteknisen toimivuuden. Huolimaton asennus­työ ja huonosti asennettu eriste aiheuttavat vakavia lämpövuotoja ja johtaa myös muhin ongelmiin. Mineraalivillatuotteiden joustavuuden ansiosta asennus onnistuu ilman, että rakenteeseen syntyy rakoja. Rakojen välttäminen on erityisen vaikeaa jäykkien eristeiden asentamisessa rankarakenteeseen.

Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden riskit on aiheellisesti nostettu esiin eräänä keskeisenä tilojen käyttäjien terveyteen ja viihtyisyyteen vaikuttavana tekijänä. Etsittäessä syitä kosteuden rakenteissa aiheuttamiin ongelmiin on aiempaa paremman lämmön­eristystason ja kosteus­ongelmien esiintymisen välillä haluttu nähdä syy-yhteys. Ongelman ratkaisun kannalta asia on kuitenkin paljon monitahoisempi. Hyvin lämpöä eristävän rakenteen sijaan syy kosteusongelmiin löytyy useimmiten vesivahingosta tai siitä, ettei rakenteiden toteutus vastaa suunniteltua.

Lue lisää aiheesta VTT:n erikoistutkija Tuomo Ojasen artikkelista:
Energiatehokkaat rakenteet ja kosteustekninen toimivuus

Lisää aiheesta voi lukea myös täältä:

The European portal for energy efficiency in buildings
Rakenteellisen energiatehokkuuden passiivitason malliratkaisut
Rakennusten energiatehokkuus
Rakennusten energiatehokkuus korjausrakentamisessa
Korjausrakentaminen, ulkopuolinen lisäeristys
Lämmöneristämisen hyvät periaatteet
Esimerkkejä passiivitaloista 1
Esimerkkejä passiivitaloista 2
Durability of mineral wool products
The power of mineral wool is as strong as ever even 55 years after installation