Suomen Lämmön­­eriste­­valmistajien yhdistys Finnisol ry

Finnisol on Suomen johtavien lämmöneristevalmistajien toimialajärjestö. Otamme kantaa alan yhteisiin kysymyksiin ja ajamme jäsentemme sekä muiden intressiryhmiemme etuja. Edistämme rakentamisen laatua ja turvallisuutta sekä alan yleistä kehitystä. Olemme vaikuttajataho ja edustamme jäseniämme yhteyksissä poliittisiin päättäjiin, viranomaisiin ja muihin organisaatioihin ja yrityksiin. Finnisol ry on Euroopan mineraalivillavalmistajien yhdistyksen Euriman (European Insulation Manufacturers Association) jäsen.

Teemme yhteistyötä muiden toimialajärjestöjen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jäsenyrityksemme valmistavat ja markkinoivat lämmöneristeitä, joita käytetään rakennusten, teollisuuden laitteiden ja laivojen lämmön-, äänen- ja paloneristämiseen. Eristeet ovat merkittäviä, kun pyritään kestävään rakentamiseen ja tehokkaaseen energian hyödyntämiseen. Tavoitteenamme on vähentää tai päästä kokonaan eroon ostoenergian tarpeesta rakennusten lämmityksessä. Pyrimme radikaalisti vähentämään rakennusten kasvihuonekaasujen päästöjä ja siten hidastamaan ilmastonmuutosta.

Missio

Tahdomme edistää lämmöneristeiden tarkoituksenmukaista käyttöä Suomessa. Jaamme tietoa oikeaoppisesta lämmöneristämisestä ja sen merkityksestä rakennusten energiankulutukselle. Vaikutamme tiedon avulla rakentamisen kehitykseen. Tavoitteenamme on parempi ympäristöystävällisyys, asumismukavuus, sisäilman terveellisyys, paloturvallisuus sekä akustinen ympäristö.