Ympäristöministeriö myöntää avustusta puurakentamisen koulutuksen kehittämiseen. Ministeriön hiljattain julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että tavoitteena on tukea tulevien rakentamisen ammattilaisten koulutusta siten, että se vastaa entistä paremmin erityisesti teollisen puurakentamisen ja modernin puutuoteteollisuuden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

”Puun käyttö rakentamisessa on nopeassa kehitysvaiheessa. Se teollistuu, monipuolistuu korkeampiin ja suurempiin rakennuksiin, digitalisoituu, kansainvälistyy ja etsii yhteyttä muihin materiaaleihin”, kuvaa Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino ja kertoo, että yhdeksi puurakentamisen kasvun esteeksi on tunnistettu kapeikot osaamisessa ja koulutuksessa.

Materiaaliin katsomatta on tärkeää, että rakentamisen lähtökohtana ovat aina laatu ja osaaminen. Mitä laajempi ymmärrys eri materiaaleista ja niiden käyttömahdollisuuksista alalla toimivilla on, sen paremmin pystytään vastaamaan paitsi kuluttajien tarpeisiin mm. asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden osalta, myös aikamme ilmastohaasteisiin. Kun uusia tulevaisuuden tekijöitä koulutetaan rakennusalalle, olisikin tärkeää, että heille syntyisi mahdollisimman kattava ymmärrys rakentamisen kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä näkökulmista.

Puurakentamisen suosion kasvu ilmiönä liittyy laajempaan ilmastoystävällisen rakentamisen trendiin. Myös eristeteollisuus tekee kunnianhimoista, eteenpäin katsovaa työtä kestävän tulevaisuuden eteen. Luonnon materiaaleista, kivestä ja lasista, valmistettavan mineraalivillan yhä kehittyvät kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudet tekevät siitä ilmaston kannalta kestävän vaihtoehdon. Kun rakentamisen päästöjä mitattaessa huomioidaan koko rakennuksen elinkaari, korostuu toimivien kierrätysratkaisujen merkitys.

Puun käytön yleistyminen yhä suurempien ja korkeampien rakennuksien materiaalina tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, joista yksi on paloturvallisuus. Esimerkiksi puurakenteisten kerrostalojen kohdalla on keskeisen tärkeää, että käytettävät eristeet ovat palamattomia. Tämä tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Uuden osaamisen myötä syntynee uusia mahdollisuuksia hyödyntää olemassaolevia rakennusmateriaaleja. Vahva kokonaisuuksien hallinta ja monipuolinen ammattitaito ovat laadukkaan rakentamisen ytimessä nyt ja tulevaisuudessa – rakennettiinpa sitten kivestä, puusta tai molemmista.

Gunnar Forsman
Finnisol ry:n puheenjohtaja