Sisäilma-asiat koskettavat tavalla tai toisella meistä jokaista työpaikan, opiskelun tai asumisen kautta. Etenkin työpaikkojen sisäilmaongelmista on puhuttu paljon, ja syitä niihin on pyritty kartoittamaan. Ongelmille altistavat ennen kaikkea rakentamisessa tehdyt virheet. Toisinaan syitä on etsitty myös materiaaleista kuten mineraalivillasta. Nykyisin kuitenkin tiedetään, että mineraalivilla on turvallinen ja hyvä eriste kaikkiin tiloihin. Tätä käsitystä tukee Työterveyslaitoksen tuore selvitys.

Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä työtiloissa -katsauksessa arvioitiin teollisten mineraalikuitujen merkitystä sisäilmasto-ongelmissa. Asiantuntijoiden tekemässä katsauksessa hyödynnettiin Työterveyslaitoksen mittaustietokannan arvoja vuosilta 2007–2019 sekä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten tuloksia. Katsaus on tehty osana valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -hankkeen rahoittamaa kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa.

Selvityksen mukaan teollisten mineraalikuitujen pitoisuus toimistotyyppisissä ympäristöissä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toimistoympäristöissä esiintyvillä alhaisilla pitoisuuksilla ei myöskään ole osoitettu terveyshaittoja. Nämä tulokset eivät yllätä, sillä mineraalivillakuidut ovat esim. pölyyn verrattuna raskaita; ne eivät jää ilmaan (pyörimään) vaan laskeutuvat nopeasti vaakapinnoille. Mineraalivillakuituja ei siis kovin helposti tule hengitettyä.

On hyvä, että sisäilma-asiat otetaan Suomessa vakavasti ja niitä tutkitaan. Näin myös väärä tieto ja turhat huolet tulevat kumotuksi. Teollisia mineraalikuituja esiintyy pieninä pitoisuuksina lähes kaikissa rakennuksissa ja ulkoilmassa, mutta niistä ei selvityksen perusteella tarvitse olla huolissaan.

Etsittäessä ratkaisuja sisäilmaongelmiin on keskeistä kiinnittää huomiota rakentamisen laatuun. Rakenteiden huolellinen suunnittelu ja toteutus yhdistettynä asianmukaiseen huoltoon ja kunnossapitoon ovat paras tapa ehkäistä ongelmia.

Gunnar Forsman
Suomen lämmöneristevalmistajien yhdistys Finnisol ry:n puheenjohtaja
Kaupallinen johtaja, Saint-Gobain Finland Oy