Tiedote 18.3.2021

Eristevalmistajien yhteisessä kannanotossa peräänkuulutetaan tarkempaa valvontaa LVI-eristeiden vastuullisuuden suhteen. Mineraalivillakuidun bioliukoisuudesta kertovasta EUCEB-merkistä tunnistaa testatusti turvallisen tuotteen.

Suomen lämmöneristäjien yhdistys Finnisol ry haluaa nostaa julkiseen keskusteluun mineraalivillaeristeiden sertifioinnit ja niiden merkityksen vastuullisen rakentamisen näkökulmasta. Finnisol ry toivoisi, että tuoteturvallisuusmerkintöihin kiinnitettäisiin aiempaa enemmän huomiota sekä tilaajien että rakentajien keskuudessa.

Teollisesti valmistettavien kuitujen terveysturvallisuus perustuu siihen, että niiden tulee liueta ja poistua elimistöstä eli olla bioliukoisia. Pakkauksista löytyvä EUCEB-logo sekä erillinen EUCEB-sertifikaatti ovat tapa osoittaa, että materiaali on valmistettu vastaamaan tuotteiden terveyttä ja turvallisuutta koskevia eurooppalaisia ​​vaatimuksia ja määräyksiä. Mikäli materiaalintoimittaja ei ole osoittanut testatusti, että käytetty materiaali on bioliukoista, tulisi Euroopan talousalueella myytävistä pakkauksista löytyä varoitus- ja haittamerkinnät EU-asetuksen mukaisesti (nro 1272/2008).

”EUCEB-merkkiä käyttävät yritykset ovat sitoutuneet valvontajärjestelmään, jossa määritelty kuidun kemiallinen koostumus mitataan säännöllisesti”, Finnisol ry:n puheenjohtaja Gunnar Forsman kertoo.

EUCEB-sertifikaattia hallinnoi riippumaton Belgian rakennusalan sertifiointiliitto (BCCA). Vain valmistajat, jotka täyttävät EUCEB-vaatimukset, saavat käyttää EUCEB-tavaramerkkiä pakkauksessaan.

”Vastuullinen rakentaja voi luottaa, että EUCEB-vaatimusten mukaiset eristeet ovat testatusti turvallisia ja välttää käytännön haasteita työmailla, kun kuidun koostumusta ei tarvitse selvittää jälkikäteen”, Forsman toteaa.

Varmistathan, että käyttämäsi tuotteen tuoteturvallisuusmerkinnät ovat asianmukaiset.

Vastuullisesti toimivat eristemateriaalivalmistajat löytyvät EUCEB-sertifioinnin tietokannasta.

Gunnar Forsman
Finnisol ry:n puheenjohtaja