Aloitimme Finnisol ry:ssä Eristetty totuus -kampanjan viime helmikuun alussa. Tämänkin jälkeen mineraalivillasta on liikkunut julkisuudessa erilaisia virheellisiä väittämiä, jotka on syytä kumota. Tässä yleisimmät harhakuvat viime kuukausilta:

1. Mineraalivilla ei hengitä.

Viimeksi Uusimaa-lehdessä julkaistiin 20.9. juttu rintamiestaloista ja niiden peruskorjauksista. Jutussa huomautetaan, että taloja ryhdytään toisinaan korjaamaan vailla riittävää ymmärrystä: ”Vahinkoa on saatu aikaan korvaamalla hengittäviksi tarkoitettuja eristyksiä muovikelmulla, uretaanilla ja mineraalivillalla.”
⇒ Mineraalivillan rinnastaminen ei-hengittäviin materiaaleihin on epärehellistä. Tosiasiassa mineraalivilla on huokoinen, ilmaa läpäisevä materiaali, joka ei homehdu.

2. Mineraalivilla vaurioituu kastuessaan.

Tämä väite on esiintynyt useammassa lehtikirjoituksessa tänä vuonna, muun muassa Aamulehdessä heinäkuussa. Tosiasiassa mineraalivilla kuivuu nopeasti. Asiaa on tutkittu esimerkiksi VTT:ssä.
⇒ Kivivilla on tehty kivestä ja hylkii vettä. Sitä on erittäin vaikea saada kastumaan. Mineraalivilla mahdollistaa vesihöyryn kulkeutumisen eristeen läpi ja näin ollen myös muiden rakenteiden kuivumisen kastumisen jälkeen. Ilmaa läpäiseviä materiaaleja on helppo kuivata.

3. Mineraalivilla on merkittävä sisäilmaongelmien aiheuttaja.

Helsingin Sanomien välissä olleen mainosliitteen artikkelista löytyi helmikuussa seuraava arvio: ”Mineraalivillapitoiset akustiikkamateriaalit sisältävät terveydelle vaarallisia aineita ja ovat merkittävä sisäilmaongelmien aiheuttaja.”
⇒ Kivivillakuidut ovat verrattavissa hiekkaan: ne eivät jää ilmaan vaan laskeutuvat nopeasti vaakapinnoille. Kuitujen hengittäminen on näin ollen hyvin vaikeaa. Sisäilmaongelmista tiedetään nykyisin se, että ongelmia syntyy, kun rakenteiden toteutus, huolto ja kunnossapito eivät vastaa suunniteltua. Keskeistä olisikin kiinnittää huomio rakentamisen laatuun ja kokonaisuuteen.

4. Mineraalivillan käyttäminen tulee kalliiksi, kun rakennuksia joudutaan jopa kokonaan purkamaan ja rakentamaan uutta tilalle.

Sisäilmaongelmat ovat suuri tragedia etenkin päiväkodeissa ja kouluissa ison osan päivästä viettäville lapsille ja niissä työskentelevälle henkilökunnalle. Monia julkisia rakennuksia odottaakin sisäilmaongelmien vuoksi purkutuomio, mistä myös media on uutisoinut pitkin vuotta, yhtenä esimerkkinä Inarin koulu.
⇒ Yhden materiaalin syyttäminen monimutkaisista ongelmista antaa kokonaisuudesta virheellisen kuvan. On tärkeää, että rakentamisesta käydään rehellistä keskustelua. Keskeistä on, että rakennukset suunnitellaan kosteusteknisesti toimiviksi, rakennetaan suunnitelmien mukaan ja huolletaan niin, että vauriot päästään korjaamaan ajoissa. Kattorakenteen ja julkisivujen täytyy olla vesitiiviitä. Samoin sisäilman kosteus tulee poistaa hallitusti ilmanvaihdon kautta – eriste ei pysty korjaamaan rakenteessa olevaa virhettä.

5. Mineraalivilla on aikakautensa riskirakenne.

Polkupyörät tuskin ovat aikakautensa riski, jos ennen vanhaan ei hoksattu käyttää kypärää.
⇒ Jos onkin niin, että historiassa on rakentamisessa tehty virheitä, siitä ei voi vetää yhtäläisyysmerkkejä nykypäivän tilanteeseen, jossa ymmärrys materiaalien ominaisuuksista ja vaatimuksista on aivan toista luokkaa kuin ennen. Pidetään keskustelu rehellisenä ja faktapohjaisena!

Johanna Harila
Markkinointipäällikkö, Paroc Finland