Vastuullinen rakentaminen on kovassa nosteessa. Niin asuntojen ostajia kuin rakentajia yhdistää pyrkimys mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen, ja asumiseen liittyvä ilmastokuormitus halutaan minimoida viisailla valinnoilla jo rakennusvaiheessa.

Tämä trendi näkyy vahvasti Tuusulan asuntomessuilla, jossa on laskettu ensimmäistä kertaa jokaisen messutalon ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Kun aikaisemmin on tarkasteltu vain asumisen käytön vaikutuksia, nyt huomioidaan siis myös rakennusmateriaalien, rakentamisen ja purkamisen aiheuttama ympäristökuormitus. Kokonaisvaltainen ajattelu on tervetullutta, sillä kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla on merkitystä hiilijalanjäljen kannalta.

Ympäristöystävällinen rakentaminen lähtee rakennuksen suunnittelusta ja siihen liittyvistä materiaalivalinnoista. Eristäminen on tärkeässä roolissa erityisesti energiatehokkuuden näkökulmasta. Markkinoilla on monenlaisia eristeitä, ja rakentajan kannattaakin tutustua huolella eri materiaalien ominaisuuksiin.

Luonnonmateriaaleista valmistettu mineraalivilla on pitkän käyttöhistoriansa aikana osoittanut lämpöteknisen toimivuutensa, ja se onkin ilmaston kannalta hyvä valinta eristeeksi kaikenlaisiin rakennuksiin. Sen helppo asennettavuus takaa, ettei rakenteeseen jää lämpöhukkaa aiheuttavia rakoja, ja se kestää huoltamatta koko rakennuksen iän. Mineraalivillan valmistamiseen sitoutuva energia maksaa itsensä takaisin jo muutamassa viikossa ja koko elinkaarensa aikana mineraalivillaeristeet säästävät yli 100-kertaisesti niiden valmistukseen käytetyn energiamäärän.

Myös mineraalivillan uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet ovat viime vuosina kehittyneet merkittävästi, kiitos alalla tehdyn määrätietoisen työn. Esimerkkeinä voidaan mainita Parocin yhdessä Lassila&Tikanojan ja Eko-Expertin kanssa lanseeraama REWOOL-järjestelmä, jonka avulla rakennusteollisuudessa ja työmailla käytettävästä kivivillasta syntyvä leikkuuhukka saa uuden elämän puhtaana puhallusvillana. Saint-Gobain Finland puolestaan koordinoi EU-rahoitteista Wool2loop-hanketta, joka edistää mineraalivillojen muuttamista geopolymeereiksi, joista voi valmistaa ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja kuten ekobetonia.

Mineraalivillan ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet ovat siis rakentamisen elinkaariajattelun näkökulmasta erittäin ajankohtaisia ja tukevat monin tavoin vastuullisen rakentamisen tavoitetta.

On tärkeää, että rakentamisen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota niin asuntomessuilla kuin niiden ulkopuolellakin. Mitä helpommaksi vastuulliset valinnat tehdään asunnon ostajille ja rakentajille, sen tehokkaammin rakentamisen hiilijalanjälkeen pystytään vaikuttamaan.

Johanna Harila
Marketing Leader, Paroc