Suomen lämmöneristevalmistajien yhdistys Finnisol ry on käynnistänyt Eristetty totuus -viestintäkampanjan. Kampanjallaan yhdistys haluaa palauttaa julkiseen keskusteluun eristämisen ja rakentamisen faktoja.

  • Haluamme uida vastavirtaan vallitsevassa totuudenjälkeisessä ajassa. On kyse sitten ympäristövaikutuksista, sisäilmasta tai vaikkapa asumisen turvallisuudesta, toistuvat julkisessa keskustelussa liian usein tietyt myytit. Eristetty totuus -kampanja haluaa nyt vapauttaa faktat eristyksestä, Finnisol ry:n puheenjohtaja Gunnar Forsman kertoo.

Eristetty totuus -kampanja korostaa mineraalivillaeristeiden hyötyjä. Sen tarkoitus tai tavoite ei ole kritisoida kilpailevia materiaaleja. Kampanja tulee pitämään yllä keskustelua edustamiensa eristemateriaalien testatuista ja hyväksi todetuista lämpöominaisuuksista, paloturvallisuudesta, ympäristöystävällisyydestä, äänen eristämisestä sekä niiden helppokäyttöisyydestä.

Kampanja tulee materiaaleja koskevien myyttien purkamisen rinnalla perustelemaan päätöksentekijöille, suunnittelijoille, rakentajille ja kuluttajille eristämisen merkitystä ylipäätään, koska myös se on kyseenalaistettu julkisessa keskustelussa.

  • On tärkeä eristää rakennuksia, jotta niissä on turvallista ja terveellistä asua. Rakennus on eristettävä hyvin, jotta voidaan ylipäätään säästää energiaa. Eristetty totuus -kampanja pyrkii myös näiltä osin tarttumaan löysiin julkisiin argumentteihin ja palauttamaan mieliin kiistattomat tosiasiat, Forsman selittää.

Lisää tietoa kampanjasta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.eristettytotuus.fi.

Lisätietoja:

Gunnar Forsman
Finnisol ry:n puheenjohtaja
p. 040 062 3973