Hallituspuolueiden ilmastokokouksessa 3.-4.2.2020 sovittiin tiekartasta päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on nostaa Suomi maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointiyhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja siihen liittyvät toimet tulevat koskettamaan myös rakentamista ja asumista.

Rakennusten tilojen lämmityksen osuus Suomen energiankulutuksesta on 35–40 %. Ilmastotavoitteista puhuttaessa onkin syytä nostaa keskusteluun myös eristäminen.

Suomen kaltaisessa kylmässä maassa tehokkaalla lämmöneristämisellä voidaan vähentää merkittävästi asumisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja hiilidioksidipäästöjä. Energiatehokas mineraalivilla on kodin eristeenä todellinen ilmastovalinta: sen valmistamiseen sitoutuva energia maksaa itsensä takaisin muutamassa viikossa ja koko elinkaarensa aikana eristeet säästävät yli 100-kertaisesti niiden valmistukseen käytetyn energiamäärän.

Ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyvää keskustelua käydään paljon vaihtoehtoisten energiamuotojen ympärillä. Niillä on toki tärkeä rooli kokonaisuudessa, mutta usein keskustelusta unohtuvat asuntojen rakentamisvaiheeseen sekä energiaremontointiin liittyvät mahdollisuudet. Ostoenergian tarve rakennusten lämmityksessä pienenee, kun energiatalous laitetaan kuntoon hyvän lämmöneristyksen avulla.

Vaikka energiantuotannon päästöt laskevatkin, on energiatehokas rakentaminen edelleenkin ympäristön ja talouden kannalta järkevin valinta. Rakennusten lämmityksessä säästynyt energia, vihreäkin, voidaan aina hyödyntää muualla korvaamaan saastuttavampia energianlähteitä. Tässä on parantamisen varaa sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Uudisrakennusten energiatehokkuus on nykyään jo varsin hyvä, mutta Suomessa on hyvin runsaasti vanhempaa rakennuskantaa, jonka energiatehokuutta voitaisiin merkittävästi parantaa muun muassa järkevällä lisäeristämisellä. Rakennuskanta uusiutuu muuten niin hitaasti, että Suomen tulee olemaan vaikeaa päästä tavoittelemiinsa päästövähennyksiin pelkästään uudisrakennusten energiatehokkuutta parantamalla.

Energiatehokas, kestävä rakentaminen on tulevaisuutta. Lämmöneristeiden oikeaoppinen käyttö edesauttaa ilmastoystävällistä asumista, ja kaupan päällisinä tulevat terveellinen sisäilma ja matalat lämmityskustannukset.

Esa Mäki
Toimitusjohtaja, Rockwool Finland Oy