Kiertotalous on yksi aikamme suurista trendeistä, joka näkyy enenevässä määrin kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Olipa kyse yrityksistä tai kuluttajista, ympäristöarvot näkyvät yhä konkreettisempina valintoina arjessa.

Olemme useaan otteeseen kertoneet eristealan tekemästä työstä mineraalivillan kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuuksien kehittämiseksi. Nyt tässä työssä on jälleen otettu aimo harppaus eteenpäin, kun Paroc lanseerasi tammikuussa 2020 yhdessä Lassila & Tikanojan ja Eko-Expertin kanssa kivivillan kierrätysjärjestelmän. REWOOL-järjestelmän myötä rakennusteollisuudessa ja työmailla käytettävästä kivivillasta syntyvä leikkuuhukka saadaan tehokkaasti uusiokäyttöön: se kerätään talteen ja siitä valmistetaan puhdasta puhallusvillaa.
Tämä käytännön kiertotalous hyödyttää niin ympäristöä kuin rakennusalan toimijoita.

Nykyisellään noin 5-10 % uusioraaka-aineeksi soveltuvasta kivivillasta menee työmailla hukkaan leikkuujätteenä, mutta jatkossa se voidaan käyttää 100-prosenttisesti puhallusvillan raaka-aineena. Kierrätysmahdollisuuksien parantuminen säästää yritysten rahaa pienenevien jätekulujen kautta ja sekajätteen määrä kaatopaikoilla vähenee.

Kierrätysasteen nostaminen on rakennusalan yhteinen tavoite. Se on tärkeää myös kiristyvän ympäristölainsäädännön vuoksi: EU:n jätedirektiivin mukaan vuonna 2020 jäsenmaiden on kierrätettävä rakennus- ja purkujätteistään 70 prosenttia materiaalina. Tämä on oikea suunta. Haluamme osaltamme kirittää koko rakennusalaa kohti kestävää, ympäristöä säästävää rakentamista.

Rakentamisen hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa ennen kaikkea materiaalivalinnoilla, rakennusmateriaalien määrällä ja laadukkaalla työllä. Mineraalivillalla on lukuisia hyviä ominaisuuksia, jotka puoltavat sen käyttöä, ja uusiokäyttömahdollisuuksien kehittyessä se on entistäkin parempi ja ekologisempi vaihtoehto eristeeksi.

Johanna Harila
Paroc rakennuseristeiden markkinointijohtaja