Rakenteiden ääneneristävyys

Mineraalivillalla tuplasti parempi ääneneristys

Betonirakenteissa julkisivuissa on yleistynyt eristeen päälle tehtävä eristerappaus. Näissä rakenteissa kuitueristeillä eli mineraalivilloilla saadaan muihin eristeisiin verrattuna tyypillisesti 3 desibeliä parempia ilmaääneneristyslukuja liikennemelua vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tuplasti parempaa eristävyyttä liikennemelua vastaan.


Lisää aiheesta Markus Kääriäisen artikkelissa: