Lämmöneristeiden paloturvallisuus

Mineraalivillatuotteet ovat palamattomia ja sen vuoksi niitä voi käyttää ilman rajoituksia kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Samalla ne parantavat myös niin kutsuttujen osastoivien rakenteiden palonkestävyyttä, jolloin palo ei leviä rakennuksessa toiselle palo-osastolle. Mineraalivillatuotteet eivät muodosta palon yhteydessä haitallisia palokaasuja eikä niistä tipu paloa levittäviä palavia pisaroita.

Suunnittelija joutuu määrittelemään paloluokan, johon rakennus rakennetaan. Kaikissa tapauksissa ei ole vaihtoehtoja, mutta usein luokan voi valita. Luokan valintaan vaikuttavat rakennuksen käyttötarkoitus, henkilölukumäärä ja rakennuksen toiminnan laatu kuten asuminen, sairaanhoito, julkinen tila tai liikerakennus. Myös rakennuksen koko ja kerrosten määrä vaikuttaa luokkaan. Mitä korkeampi paloluokka valitaan, sitä vapaammin rakennuksen voi suunnitella ja sitä vaativampaa toimintaa siihen voidaan sijoittaa. Tilojen kokoa ja henkilölukumäärää koskevat rajoitukset ovat myös lievempiä. Mitä vaativampi paloluokka on kyseessä, sitä korkeammat vaatimukset käytettäville materiaaleille ja rakenneratkaisuille asetetaan.

Rakennuksen paloturvallisuuteen vaikuttavia ratkaisuja tehtäessä on tärkeää tuntea määräysten asettamat vaatimukset sekä se, kuinka eri rakenteet ja tuotteet käyttäytyvät palotilanteessa.

Lisää tietoa rakennusten paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä: 

Palamattomat lämmöneristeet suojaavat rakenteita ja ehkäisevät palon leviämistä.

Palavat lämmöneristeet lisäävät rakennuksen palokuormaa ja vaikuttavat siten rakennuspalon kehittymiseen ja leviämiseen. Lisäksi ne muodostavat rakennuspalossa savua ja saattavat jopa kaasuuntua lämmön vaikutuksesta muodostaen syttymiskelpoisia savukaasuseoksia.

Lisää aiheesta Pelastusopiston erikoisopettaja Jani Jämsän artikkelissa: