Suomen Lämmöneristevalmistajien yhdistys Finnisol ry

Keitä me olemme?

Finnisol on Suomen johtavien lämmöneristevalmistajien toimialajärjestö. Otamme kantaa alan yhteisiin kysymyksiin ja ajamme jäsentemme sekä muiden intressiryhmiemme etuja. Edistämme rakentamisen laatua ja turvallisuutta sekä alan yleistä kehitystä. Olemme vaikuttajataho ja edustamme jäseniämme yhteyksissä poliittisiin päättäjiin, viranomaisiin ja muihin organisaatioihin ja yrityksiin. Finnisol ry on Euroopan mineraalivillavalmistajien yhdistyksen Euriman (European Insulation Manufacturers Association) jäsen. Teemme yhteistyötä muiden toimialajärjestöjen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Mitä teemme?

Jäsenyrityksemme valmistavat ja markkinoivat lämmöneristeitä, joita käytetään rakennusten, teollisuuden laitteiden ja laivojen lämmön-, äänen- ja paloneristämiseen. Ne ovat merkittäviä, kun pyritään kestävään rakentamiseen ja tehokkaaseen energian hyödyntämiseen. Tavoitteenamme on vähentää tai päästä kokonaan eroon ostoenergian tarpeesta rakennusten lämmityksessä. Pyrimme radikaalisti vähentämään rakennusten kasvihuonekaasujen päästöjä ja siten hidastamaan ilmastonmuutosta.

Mitä mineraalivilla on?

Mineraalivillat on valmistettu luonnon raaka-aineista, lasista ja kivestä. Eristeiden valmistamiseen käytetään yhä enemmän kierrätettyjä raaka-aineita. Eristeiden valmistamiseen sitoutuva energia maksaa itsensä takaisin muutamassa viikossa. Koko elinkaarensa aikana eristeet säästävät yli 100-kertaisesti niiden valmistukseen käytetyn energiamäärän.

Miksi eristämisellä on väliä?

Lämmöneristeiden oikeaoppinen käyttö varmistaa rakennusten terveellisen sisäilman ja matalat lämmityskustannukset. Lisäksi lämmöneristämisellä voidaan merkittävästi vähentää asumisen ja elämisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta; ennen kaikkea hiilidioksidipäästöjä.

Missio

Tahdomme edistää lämmöneristeiden tarkoituksenmukaista käyttöä Suomessa. Jaamme tietoa oikeaoppisesta lämmöneristämisestä ja sen merkityksestä rakennusten energiankulutukselle. Vaikutamme tiedon avulla rakentamisen kehitykseen. Tavoitteenamme on parempi ympäristöystävällisyys, asumismukavuus, sisäilman terveellisyys, paloturvallisuus sekä akustinen ympäristö.

Vuonna 2019 tahdomme

  • Vaikuttaa rakennusten energiatehokkuutta koskeviin määräyksiin siten, että ne tukevat Suomen energiapoliittisia tavoitteita
  • Pyrkiä takaamaan, että rakennukset ovat energiatehokkaita ja kestäviä vaikuttamalla siihen, että ulkovaipan eristykselle asetetaan riittävän korkeat vaatimukset
  • Edesauttaa energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa korjausrakentamisessa 
  • Vaikuttaa rakennusten paloturvallisuuden parantamiseen välittämällä totuudenmukaista tietoa rakennustarvikkeiden paloteknisistä ominaisuuksista
  • Vaikuttaa kestävien ratkaisujen käyttöönottoon kertomalla rakennustarvikkeiden ominaisuuksista
  • Antaa tietoa mukavuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä seikoista

 

Jäsenet