Ajankohtaista

  • Katseet korjausrakentamiseen!

    Rakennusten energiatehokkuuden merkityksestä ilmastotavoitteille vallitsee laaja yksimielisyys, mutta julkinen keskustelu keskittyy uudisrakentamiseen siinä missä korjausrakentamisen mahdollisuudet jäävät vähemmälle huomiolle. Kuitenkin suuri potentiaali muutokseen piilee juuri vanhemmissa rakennuksissa.

    02.03.2020