Ajankohtaista

 • Hyviä uutisia sisäilmarintamalta

  Sisäilma-asiat koskettavat tavalla tai toisella meistä jokaista työpaikan, opiskelun tai asumisen kautta. Etenkin työpaikkojen sisäilmaongelmista on puhuttu paljon, ja syitä niihin on pyritty kartoittamaan. Toisinaan syitä on etsitty myös materiaaleista kuten mineraalivillasta. Nykyisin kuitenkin tiedetään, että mineraalivilla on turvallinen ja hyvä eriste kaikkiin tiloihin. Tätä käsitystä tukee Työterveyslaitoksen tuore selvitys.

  08.04.2020
 • Katseet korjausrakentamiseen!

  Rakennusten energiatehokkuuden merkityksestä ilmastotavoitteille vallitsee laaja yksimielisyys, mutta julkinen keskustelu keskittyy uudisrakentamiseen siinä missä korjausrakentamisen mahdollisuudet jäävät vähemmälle huomiolle. Kuitenkin suuri potentiaali muutokseen piilee juuri vanhemmissa rakennuksissa.

  02.03.2020
 • Mineraalivilla on ilmaston ystävä

  Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointiyhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Rakennusten tilojen lämmityksen osuus Suomen energiankulutuksesta on 35–40 %. Ilmastotavoitteista puhuttaessa onkin syytä nostaa keskusteluun myös eristäminen.

  24.02.2020
 • Kivivilla kiertämään!

  Eristealan työssä mineraalivillan kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuuksien kehittämiseksi otettiin aimo harppaus eteenpäin, kun Paroc lanseerasi yhdessä Lassila & Tikanojan ja Eko-Expertin kanssa kivivillan kierrätysjärjestelmän. Lue lisää osoitteessa eristettytotuus.fi

  24.02.2020
 • Geopolymeerit muuttavat maailmaa - mineraalivillan uusiokäyttö on osa tulevaisuuden kestävää rakentamista

  Geopolymeerit ovat yksi vaikuttavista lähitulevaisuuden ilmiöistä. Niitä hyödyntämällä saadaan aikaiseksi ympäristöystävällisempää rakennusmateriaalia. Geopolymeerin valmistukseen voi käyttää mm. rakennusten purkujätteistä kivivilloja ja lasivilloja, jotka muuten päätyisivät kaatopaikoille.

  24.02.2020
 • Käsitykset vs. todellisuus - mitä THL:n sisäilmakartoituksen tuloksista voi päätellä?

  THL:n toteuttamassa Kansallisessa sisäilmakartoituksessa selvitettiin suomalaisten tietoja ja käsityksiä sisäilmasta. Osin yllättävinäkin pidetyt tulokset herättivät keskustelua: näyttää siltä, että ihmiset kokevat sisäilmaan liittyvät terveysriskit suurempina ja vakavampina kuin mitä ne tutkimustiedon perusteella ovat. Mistä tämä ristiriita syntyy? Uutisoidaanko ongelmista liian herkästi ja ratkaisuista liian harvoin?

  24.02.2020
 • Viisi yleisintä harhaluuloa mineraalivillasta

  Aloitimme Finnisol ry:ssä Eristetty totuus -kampanjan vuoden 2019 helmikuun alussa. Tämänkin jälkeen mineraalivillasta on liikkunut julkisuudessa erilaisia virheellisiä väittämiä, jotka on syytä kumota. Lue lisää osoitteessa eristettytotuus.fi

  24.02.2020