Ajankohtaista

 • Gunnar Forsman blogissa: Paloturvallisuuskeskustelussa katse eristeisiin

  Asuntojen rakennukseen käytettävät muovimateriaalit nostettiin esiin terveysriskinä Ylen artikkelissa, joka käsitteli palomiesten työturvallisuutta. Artikkelin mukaan palomiesten korkea syöpäriski voi tulevaisuudessa nousta entisestään, sillä riski altistua haitallisille aineille ja kaasuille pelastustehtävissä kasvaa. Yhtenä syynä mainitaan muovin yleistyminen rakennus- ja sisustusmateriaalina.

  08.11.2019
 • Selvitys kertoo sisäilmaongelmien syistä: Mineraalivillan maininta johtaa kuitenkin harhaan

  Suomen Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin liitto sekä Työterveyslaitos ovat laatineet selvityksen, jonka mukaan yleisimpiä sisäilmaongelmien syitä ovat muun muassa ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat sekä kosteus- ja homevauriot. Myös mineraali- ja villakuitujen kerrotaan synnyttävän sisäilmaongelmia. Mineraalivillan nostaminen esiin tässä yhteydessä on harhaanjohtavaa.

  31.10.2019
 • Mineraalivillan ja homeen välillä ei yhteyttä - lue blogimme aiheesta!

  Kouvolan Sanomien Talotohtori-palstalla nähtiin hiljattain seuraava lause: ”Kun hengittävän purun tilalle tuli mineraalivilla ja pinnoitteeksi muovimatto, katettiin pöytä lattiasienelle ja homeille.” Lause voi helposti antaa vaikutelman, että mineraalivillan ja homeen välillä olisi jonkinlainen suora yhteys, vaikka näin ei suinkaan ole.

  30.10.2019
 • Petri Viljanen blogissa: Avoimuus tekisi hyvää rakennusalan maineelle

  Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin sivuilla julkaistiin syyskuussa kirjoitus Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeesta. Hankkeessa pyritään pitämään rakentamiseen liittyvät tekniset tiedot mahdollisimman julkisina. Toivottavasti jonain päivänä tällainen toiminta koskettaa kaikkia rakennushankkeita. Avoimuus tekisi hyvää rakennusalan maineelle, kirjoittaa Petri Viljanen Eristetty totuus -blogissa.

  01.10.2019
 • Mitä on puhemelu ja mikä sitä helpottaisi? Lue Johanna Harilan blogikirjoitus

  Usein meluhaitoista ensimmäisenä mieleen tulevat rakennustyömaat ja moottoritiet. Hyvinvoinnille haitalliset äänet eivät kuitenkaan suinkaan aina ole näin ilmeisiä. Tämä käy ilmi Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan puhemelu aiheuttaa stressiä ja häiritsee työntekoa. Mikä auttaisi ongelmaan?

  16.09.2019
 • Johanna Harila blogissa: Ei eristetä elämää kaupungeista!

  Alkusyksyn aikana kaupunkiympäristön meluhaitat ovat puhuttaneet pääkaupunkiseudulla. Kansallisen meluselvityksen mukaan lähes 40 prosenttia kaupunkilaisista asuu paikassa, joka on päivisin melualuetta. Kaupungistumisen edetessä muuttovirta käy suuriin asutuskeskuksiin, ja tulevaisuudessa melukysymykset koskettanevatkin yhä useampia. Tämä asettaa rakentamiselle haasteita, mutta onneksi myös ratkaisuja löytyy.

  30.08.2019
 • Satu Nurminen Eristetty totuus -blogissa: Koulujen ääniympäristö vaikuttaa opettajien työhyvinvointiin

  Koulujen alkaessa keskustelu opettajien työhyvinvoinnista on jälleen ajankohtainen. Yksi keskeinen, vähemmälle huomiolle jäänyt kuormittava tekijä opettajan työssä on levoton ääniympäristö. Satu Nurminen kirjoittaa blogissa, että eristemateriaaleista mineraalivilla on ylivoimainen ääntä eristäviltä ominaisuuksiltaan.

  16.08.2019
 • Gunnar Forsmanin vastine Aamulehdessä: Mineraalivilla ei kastu helposti

  Aamulehti uutisoi tamperelaisen Tammelan koulun siirtymisestä väistötiloihin. Syynä ovat sisäilmaongelmat. Tampereen tilapalvelut Oy:n sisäilma-asiantuntijan mukaan sisäilmaongelmien yksi perimmäinen syy on ulkoseinän tiili-villa-tiili-rakenne. Lue, mitä Gunnar Forsman kirjoittaa mineraalivillan ominaisuuksista Aamulehdessä julkaistussa vastineessa osoitteesta eristettytotuus.fi.

  15.08.2019
 • Suuntana Asuntomessut? Tällä viikolla vietetään Remppaviikkoa

  Suuntana Asuntomessut? Tällä viikolla vietetään Remppaviikkoa

  29.07.2019
 • Uutta blogissa hyvästä ääneristämisestä

  Melu on tutkitusti ilmansaasteiden ohella yksi keskeisimmistä elinympäristön laatua heikentävistä tekijöistä. "Rakennusten ääneneristävyyteen kannattaakin panostaa myös muualla kuin pahimmilla melualueilla – tämä pätee niin koteihin kuin työpaikkoihin, joilla melu on työtehon kannalta merkittävä häiriötekijä.", kirjoittaa Johanna Harila uusimmassa Eristetty totuus -blogissa.

  24.06.2019
 • Vastine Lumirin toimitusjohtaja Marko Makkoselle: Mineraalivilla ei ole ongelma, vaan osa ratkaisua

  "Keskustelua eri eristemateriaalien ominaisuuksista on hyvä käydä, mutta suotavaa olisi, että se tapahtuisi reilun kilpailun hengessä ja faktoihin perustuen", vastaa tuotepäällikkö Tero Virrantuomi Parocilta.

  12.06.2019
 • Gunnar Forsman blogissa: Rakentamisen laadusta käytävä rehellistä keskustelua

  Sisäilmaongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäiseminen on koko rakennusalan yhteinen velvollisuus, kirjoittaa Gunnar Forsman uusimmassa kirjoituksessaan, joka on julkaistu Helsingin Sanomissa 6.6.2019.

  06.06.2019
 • Uutta blogissa eristämisen kiertotaloudesta

  Kiertotalouden edistäminen teollisuuden kaikilla osa-alueilla on maapallon ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin näkökulmasta elinehto. Siihen panostaminen on välttämätöntä, ja on tärkeää, että rakennusalan yritykset ja tutkimuslaitokset ovat laajalti mukana tässä työssä.

  27.05.2019
 • Gunnar Forsmanin uusi blogi: Notre-Dame nosti paloturvallisuuden maailman huulille

  Pariisin maailmankuulun Notre-Damen tulipalo on järkyttänyt ympäri maailmaa. Lähes korvaamattomia vahinkoja aiheuttanut palo on johtanut valtaviin lahjoituksiin. Tapahtunut on muun ohessa vakava varoitus siitä, että monista edistysaskeleista huolimatta paloturva on edelleen erittäin ajankohtainen ja elintärkeä asia, kirjoittaa Gunnar Forsman Eristetty totuus -blogissaan.

  06.05.2019
 • Uutta blogissa: Lämmöneristeiden oikeaoppinen asentaminen tärkeää

  Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö antoi Iltalehdessä 16.4.2019 vinkkejä asunnon kosteushaittojen merkkien ja niiden syntyyn vaikuttavien riskirakenteiden tunnistamiseksi. Aihe on tärkeä ja koskettaa monia. Kuten kirjoituksessa tuodaan esiin, erityisen haastavaa kosteushaittojen tunnistamisessa on se, että ongelmat voivat olla rakenteiden sisällä eikä niitä näe päällepäin.

  18.04.2019
 • Uusin blogikirjoitus: Eristä turvallisesti - Mineraalivilla ei pala

  Koti on turvapaikkamme maailmassa. Ei siis ihme, että kotia pyritään suojaamaan kaikin keinoin: turvalukoin, vakuutuksin ja hälyttimin. Turvallisuus on hyvä pitää mielessä jo kodin rakennusvaiheessa tai vanhan rakennuksen peruskorjausta suunniteltaessa. Monikaan ei kenties tule ajatelleeksi, kuinka paljon materiaalivalinnoilla on merkitystä turvallisen asumisen näkökulmasta.

  11.04.2019
 • Vastine: Mineraalivilla on hyvä eriste turvaamaan terveen sisäilman

  Kansanedustajaehdokas Jaakko Ukkola korosti sisäilmaongelmien ratkaisemista vaalipuheenvuorossaan (Kaleva 27.3.). Ansiokkaassa puheenvuorossa silmään pisti yksi kohta, jossa Ukkola vertasi mineraalivillan aiheuttavan ”samat oireet kuin mikä tahansa sisäilman epäpuhtaus”. Puheenvuoro edellyttää lyhyttä vastausta, kirjoittaa Gunnar Forsman Eristetty totuus -blogissa.

  01.04.2019
 • Eristämisen valinnoilla on merkitystä melun torjunnassa

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus kertoi (mm. Helsingin Sanomat 18.3.2019) liikennemelun lisäävän stressiä ja häiritsevän unta. THL:n mukaan erityisesti melualueilla sijaitseviin rakennuksiin kannattaisikin rakentaa riittävän hyvä äänieristys. Puheenvuoro on erittäin tärkeä.

  26.03.2019
 • Rakentamisen ilmastovaikutusten pienentäminen - vanha konsti vai pussillinen uusia?

  Ympäristöministeriö julkaisi virkamiesnäkemyksen siitä, mitä sen hallinnonalalla tulisi seuraavalla vaalikaudella tehdä. Julkaisua lukiessa tuli hieman mukailtuna mieleen vanhan kansan sanonta, jonka mukaan vanha konsti saattaa joskus olla parempi kuin pussillinen uusia, kirjoittaa Johanna Harila Eristetty totuus -blogissa.

  21.03.2019
 • Uutta blogissa: Rakentamisen ilmastovaikutukset ovat ylisukupolviset

  Rakennettu ympäristö vastaa merkittävästä osasta yhteiskunnan kokonaispäästöjä. Rakennusten tilojen lämmityksen osuus koko Suomen energiankulutuksesta on noin 30 %. Tehokkuutta on varaa parantaa.

  11.03.2019
 • Eristä, ja ilmasto kiittää

  Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n lokakuisen raportin mukaan maapallon lämpötila on noussut noin asteella esiteollisesta ajasta, ja mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään jo kuluvan vuosisadan puoliväliin mennessä. Rajan ylittämistä pidetään kohtalokkaana sekä ihmiskunnan että luonnon kannalta.

  04.03.2019
 • Sisäilmakeskustelussa huomio suunnattava rakentamiseen ja huoltoon

  Lapin Kansa uutisoi 8.2.2019 mineraalivillan kuitujen aiheuttaneen sisäilma-ongelmia Inarin koululla. Kyseisen tapauksen kohdalla tehtyjä havaintoja ilmasta löytyneistä kuiduista ei ole syytä kiistää, ja oireilevien lasten vanhempien sekä opetushenkilökunnan huoleen on helppo samastua. Yleistävät johtopäätökset eristeenä käytetystä materiaalista – tässä tapauksessa mineraalivillasta – antavat kuitenkin kokonaisuudesta väärän kuvan.

  11.02.2019
 • Mineraalivilla on ilmastovalinta

  Kampanjamme Eristetty totuus purkaa myyttejä. Vuosi 2019 on totuuden jälkeisen keskustelun testi puhuttaessa eristämisestä ja rakentamisesta. Tulemme aktiivisesti oikaisemaan virheellisiä käsityksiä ja oma-aloitteisesti kertomaan mineraalivillojen vahvoista hyödyistä. Kaikkien huulilla on tällä hetkellä ilmastonmuutos.

  05.02.2019
 • Eristetty totuus

  Eristetty totuus -kampanja purkaa myyttejä

  Suomen lämmöneristevalmistajien yhdistys Finnisol ry on käynnistänyt Eristetty totuus -viestintäkampanjan. Kampanjallaan yhdistys haluaa palauttaa julkiseen keskusteluun eristämisen ja rakentamisen faktoja.

  05.02.2019
 • Sivuston sisältöä päivitetään

  Sivuston sisältöä päivitetään parhaillaan. Uutta sisältöä tulossa pian!

  04.02.2019