Käsitykset vs. todellisuus - mitä THL:n sisäilmakartoituksen tuloksista voi päätellä?

THL:n toteuttamassa Kansallisessa sisäilmakartoituksessa selvitettiin suomalaisten tietoja ja käsityksiä sisäilmasta. Osin yllättävinäkin pidetyt tulokset herättivät keskustelua: näyttää siltä, että ihmiset kokevat sisäilmaan liittyvät terveysriskit suurempina ja vakavampina kuin mitä ne tutkimustiedon perusteella ovat. Mistä tämä ristiriita syntyy? Uutisoidaanko ongelmista liian herkästi ja ratkaisuista liian harvoin? Lue lisää osoitteesta eristettytotuus.fi