Selvitys kertoo sisäilmaongelmien syistä: Mineraalivillan maininta johtaa kuitenkin harhaan

Suomen Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin liitto sekä Työterveyslaitos ovat laatineet SisäNyt-sisäilmaselvityksen, joka kertoo kuntien rakennuskannan ongelmista.

Selvityksestä käy ilmi, että sisäilmaongelmien syyt ovat moninaiset. Yleisimpinä syinä mainittiin ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat, tunkkaisuus ja painesuhteet, kosteus- ja homevauriot, rakennusmateriaaleista aiheutuvat kemialliset päästöt ja orgaaninen pöly sekä rakennusvirheet. Myös mineraali- ja villakuitujen sekä kemiallisten yhdisteiden kerrotaan synnyttävän sisäilmaongelmia.

Mineraalivillan nostaminen esiin tässä yhteydessä on sikäli harhaanjohtavaa, että rakennusten ongelmissa kyse on aina rakentamisen kokonaisuudesta, ei yhden materiaalin ominaisuuksista. Lue lisää blogistamme osoitteesta eristettytotuus.fi.