Mitä on puhemelu ja mikä sitä helpottaisi? Lue Johanna Harilan blogikirjoitus

Eristetty totuus -kampanja on viime kuukausina nostanut esille hyvän äänieristämisen merkitystä ihmisten hyvinvointiin niin kouluissa, kodeissa kuin työpaikoilla. Usein meluhaitoista puhuttaessa ensimmäisenä mieleen tulevat rakennustyömaat ja moottoritiet. Hyvinvoinnille haitalliset äänet eivät kuitenkaan suinkaan aina ole näin ilmeisiä. Tämä käy ilmi Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta, josta Yle uutisoi hiljattain. Tutkimuksen mukaan puhemelu aiheuttaa stressiä ja häiritsee työntekoa. Etenkin avokonttoreissa kyseessä on suuri häiriötekijä. Häiritäkseen puheen ei edes tarvitse olla erityisen voimakasta – riittää, että sanoista saa selvän, sillä silloin ihminen pyrkii automaattisesti tulkitsemaan niiden sisältöä ja keskittyminen on tiessään.

Kuinka ongelmat sitten tulisi ratkaista? Lue lisää osoitteesta eristettytotuus.fi