Johanna Harila blogissa: Ei eristetä elämää kaupungeista!

Alkusyksyn aikana kaupunkiympäristön meluhaitat ovat puhuttaneet pääkaupunkiseudulla. Keskustelua on käyty mm. yöllisen juhlimisen äänistä Kampissa, rakennustyömaiden aamuvarhain alkavasta melusta Kauniaisissa ja Jätkäsaaressa, raitiovaunujen kirskunnasta Käpylässä ja vuosittain järjestettävän Flow-festivaalin aiheuttamista meluhaitoista Suvilahdessa.

Kaupungissa asuessa ääniltä ei voi kokonaan välttyä. Terassit, raitiovaunut ja festivaalit kuuluvat kaupunkiympäristöön ja ovat osa sen viehätystä. Rakentaminenkaan ei kasvukeskuksissa lopu. Normaalin elämän tulisi kuitenkin olla mahdollista jokaiselle asuinpaikkaan katsomatta.

Kansallisen meluselvityksen mukaan lähes 40 prosenttia kaupunkilaisista asuu paikassa, joka on päivisin melualuetta eli joilla tie- ja katuliikenteen melutaso ylittää päiväajan ohjearvotason 55 dB. Kaupungistumisen edetessä muuttovirta käy pikkupaikkakunnilta suuriin asutuskeskuksiin, ja tulevaisuuden Suomessa melukysymykset koskettanevatkin yhä useampia. Tämä asettaa kaupunkisuunnittelulle ja rakentamiselle haasteita, mutta onneksi myös ratkaisuja löytyy. Yksi keskeisistä asioista, joihin on syytä kiinnittää huomiota, on eristäminen ja siihen liittyvät materiaalivalinnat. Lue lisää osoitteesta eristettytotuus.fi