Satu Nurminen Eristetty totuus -blogissa: Koulujen ääniympäristö vaikuttaa opettajien työhyvinvointiin

Koulujen alkaessa keskustelu opettajien työhyvinvoinnista on jälleen ajankohtainen. Liian moni uupuu jo uransa alkuvaiheessa. Tilanne on laadukkaaseen koulutukseen nojaavan yhteiskuntamme kannalta huolestuttava, ja keinoja opettajien jaksamisen ja työssäviihtyvyyden parantamiseksi onkin syytä pohtia laajalti.

Yksi keskeinen, vähemmälle huomiolle jäänyt kuormittava tekijä opettajan työssä on levoton ääniympäristö.

Onnistuneilla akustiikkaratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla pystytään tehokkaasti vaimentamaan melua ja luomaan rauhalliset olosuhteet työnteolle ja opiskelulle. Aihetta käsitteli blogikirjoituksessa konseptikehittäjä ja entinen opettaja Pauli Pallaskorpi, joka kertoo akustiikkaratkaisujen ja materiaalivalintojen vaikuttaneen omalla kohdallaan merkittävästi hänen opettajantyön aikaiseen kokemukseensa työhyvinvoinnista – enemmän kuin hän tuolloin ymmärsikään. 

Eristemateriaaleista mineraalivilla on ylivoimainen ääntä eristäviltä ominaisuuksiltaan, ja paloturvallisena ja kestävänä materiaalina se soveltuu muutenkin hyvin käytettäväksi oppilaitoksissa ja julkisissa tiloissa. Lue lisää osoitteesta eristettytotuus.fi