Uutta blogissa hyvästä ääneristämisestä

Melu on tutkitusti ilmansaasteiden ohella yksi keskeisimmistä elinympäristön laatua heikentävistä tekijöistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaan laajaan ympäristöterveyskyselyyn pohjautuvan asiantuntija-artikkelin mukaan altistuminen melulle voi muun muassa aiheuttaa stressiä, vähentää viihtyvyyttä ja häiritä unta.

"Rakennusten ääneneristävyyteen kannattaakin panostaa myös muualla kuin pahimmilla melualueilla – tämä pätee niin koteihin kuin työpaikkoihin, joilla melu on työtehon kannalta merkittävä häiriötekijä. Eristemateriaalilla on meluntorjunnan kannalta paljonkin väliä.", kirjoittaa Johanna Harila uusimmassa Eristetty totuus -blogissa. Lue lisää osoitteesta eristettytotuus.fi!