Rakennusten energiatehokkuus

Lämmöneristeiden oikeaoppinen käyttö varmistaa rakennusten terveellisen sisäilman ja matalat lämmityskustannukset.

Lämmöneristeiden paloturvallisuus

Mineraalivillatuotteet ovat palamattomia ja siksi niitä voi käyttää ilman rajoituksia kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Ne parantavat palokestävyyttä, eivät muodosta haitallisia palokaasuja eikä niistä tipu paloa levittäviä palavia pisaroita.

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus

Mineraalivillatuotteet kattavat kaikki rakennusten eristämisen sovellukset. Ne ovat lämpö- ja kosteusteknisesti toimivia ja turvallisia, ne eivät vaadi huoltoa ja
kestävät koko rakennuksen iän.

Rakenteiden ääneneristävyys

Mineraalivillalla eristää ääntä tuplasti paremmin.

Ajankohtaista

 • Katseet korjausrakentamiseen!

  Rakennusten energiatehokkuuden merkityksestä ilmastotavoitteille vallitsee laaja yksimielisyys, mutta julkinen keskustelu keskittyy uudisrakentamiseen siinä missä korjausrakentamisen mahdollisuudet jäävät vähemmälle huomiolle. Kuitenkin suuri potentiaali muutokseen piilee juuri vanhemmissa rakennuksissa.

  02.03.2020
 • Mineraalivilla on ilmaston ystävä

  Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointiyhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Rakennusten tilojen lämmityksen osuus Suomen energiankulutuksesta on 35–40 %. Ilmastotavoitteista puhuttaessa onkin syytä nostaa keskusteluun myös eristäminen.

  24.02.2020
 • Kivivilla kiertämään!

  Eristealan työssä mineraalivillan kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuuksien kehittämiseksi otettiin aimo harppaus eteenpäin, kun Paroc lanseerasi yhdessä Lassila & Tikanojan ja Eko-Expertin kanssa kivivillan kierrätysjärjestelmän. Lue lisää osoitteessa eristettytotuus.fi

  24.02.2020
 • Geopolymeerit muuttavat maailmaa - mineraalivillan uusiokäyttö on osa tulevaisuuden kestävää rakentamista

  Geopolymeerit ovat yksi vaikuttavista lähitulevaisuuden ilmiöistä. Niitä hyödyntämällä saadaan aikaiseksi ympäristöystävällisempää rakennusmateriaalia. Geopolymeerin valmistukseen voi käyttää mm. rakennusten purkujätteistä kivivilloja ja lasivilloja, jotka muuten päätyisivät kaatopaikoille.

  24.02.2020