Rakennusten energiatehokkuus

Lämmöneristeiden oikeaoppinen käyttö varmistaa rakennusten terveellisen sisäilman ja matalat lämmityskustannukset.

Lämmöneristeiden paloturvallisuus

Mineraalivillatuotteet ovat palamattomia ja siksi niitä voi käyttää ilman rajoituksia kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Ne parantavat palokestävyyttä, eivät muodosta haitallisia palokaasuja eikä niistä tipu paloa levittäviä palavia pisaroita.

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus

Mineraalivillatuotteet kattavat kaikki rakennusten eristämisen sovellukset. Ne ovat lämpö- ja kosteusteknisesti toimivia ja turvallisia, ne eivät vaadi huoltoa ja
kestävät koko rakennuksen iän.

Rakenteiden ääneneristävyys

Mineraalivillalla eristää ääntä tuplasti paremmin.

Ajankohtaista

 • Petri Viljanen blogissa: Avoimuus tekisi hyvää rakennusalan maineelle

  Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin sivuilla julkaistiin syyskuussa kirjoitus Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeesta. Hankkeessa pyritään pitämään rakentamiseen liittyvät tekniset tiedot mahdollisimman julkisina. Toivottavasti jonain päivänä tällainen toiminta koskettaa kaikkia rakennushankkeita. Avoimuus tekisi hyvää rakennusalan maineelle, kirjoittaa Petri Viljanen Eristetty totuus -blogissa.

  01.10.2019
 • Mitä on puhemelu ja mikä sitä helpottaisi? Lue Johanna Harilan blogikirjoitus

  Usein meluhaitoista ensimmäisenä mieleen tulevat rakennustyömaat ja moottoritiet. Hyvinvoinnille haitalliset äänet eivät kuitenkaan suinkaan aina ole näin ilmeisiä. Tämä käy ilmi Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan puhemelu aiheuttaa stressiä ja häiritsee työntekoa. Mikä auttaisi ongelmaan?

  16.09.2019
 • Johanna Harila blogissa: Ei eristetä elämää kaupungeista!

  Alkusyksyn aikana kaupunkiympäristön meluhaitat ovat puhuttaneet pääkaupunkiseudulla. Kansallisen meluselvityksen mukaan lähes 40 prosenttia kaupunkilaisista asuu paikassa, joka on päivisin melualuetta. Kaupungistumisen edetessä muuttovirta käy suuriin asutuskeskuksiin, ja tulevaisuudessa melukysymykset koskettanevatkin yhä useampia. Tämä asettaa rakentamiselle haasteita, mutta onneksi myös ratkaisuja löytyy.

  30.08.2019
 • Satu Nurminen Eristetty totuus -blogissa: Koulujen ääniympäristö vaikuttaa opettajien työhyvinvointiin

  Koulujen alkaessa keskustelu opettajien työhyvinvoinnista on jälleen ajankohtainen. Yksi keskeinen, vähemmälle huomiolle jäänyt kuormittava tekijä opettajan työssä on levoton ääniympäristö. Satu Nurminen kirjoittaa blogissa, että eristemateriaaleista mineraalivilla on ylivoimainen ääntä eristäviltä ominaisuuksiltaan.

  16.08.2019